DOEVE MAKELAARS EN TAXATEURS JACHTEN EN SCHEPEN ANNO 1972

Het kopen van een schip is een complex proces waarbij u met verscheidene zaken rekening moet houden. Op deze pagina leggen we uit aan welke zaken u moet denken en hoe Doeve Makelaars en Taxateurs u hierin kan ondersteunen.

Als u een schip wilt gaan kopen moet u zich een aantal zaken realiseren

Bij de aankoop van een boot, schip, zeilboot, motorboot, varend woonschip, ex-beroepsschip, beroepsschip of een charterschip spelen vaak ook emoties mee. Zeker als er sprake is van een soort verliefdheid, dan kan er een tijdelijke blindheid ontstaan. Het is daarom aan te bevelen om het betreffende schip ook een tweede keer te bekijken voordat u een bod uitbrengt.

Een bod
De onderhandelingen
Keuring of Expertise
EU-regels
Wezenlijke gebreken
Afkeuring
Keuring achter de rug, overname schip
Lopende hypotheek op schip
Registratie schip
Verzekering schip
Wat kan Doeve Makelaars voor u betekenen

Een bod

Wanneer u een bod uitbrengt, doet u dat dan (eventueel) onder voorbehoud van een technische keuring, proefvaart, inspectie van het onderwaterschip en eventueel "mits financiering rond". Het onderwaterschip moet voldoen aan de eisen van Assuradeuren.

De onderhandelingen 

Zodra de onderhandelingen over de koopsom en de condities zijn afgerond, zullen wij koopcontracten opmaken waarin alle condities nauwkeurig worden omschreven. Wanneer beide partijen hebben getekend, doet u een aanbetaling van 15% van de koopsom op de bankrekening van de aan het bedrijf van de Makelaar gelieerde Stichting Beheer Derden Gelden. Als de verkopende partij, een particulier of een niet-professionele makelaar, u die Stichtingsfaciliteit niet kan bieden, dan adviseren wij u de aanbetaling uitsluitend te betalen op de Kwaliteitsbankrekening van een door u te benoemen Notaris.

Keuring of Expertise 

Keuring of expertise is een apart verhaal. U, als koper, moet een gecertificeerd expert opdracht geven voor het verrichten van een deel- of volledige expertise. Indien u ook een volledig beeld van de motor(en) wilt hebben, is het verstandig een expert te benoemen die ook een proefvaart met het schip maakt. Indien u tevens een taxatierapport nodig heeft voor de financiering, benoemt u dan een taxateur die in dat vakgebied gecertificeerd is als taxateur. Het is verstandig op voorhand met uw kredietverstrekker te overleggen of deze taxateur acceptabel is. Daarmee voorkomt u dat u in tweede instantie een extra taxateur moet inhuren. Doeve Makelaars en Taxateurs beschikt over EMCI-gecertificeerde Jacht- en Scheepstaxateurs die u van dienst kunnen zijn bij het taxeren van een schip dat niet bij ons in de verkoop is.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina taxatie van schepen

EU-regels 

In het geval u een schip wilt kopen met een lengte van 20 meter of meer dan wel met een waterverplaatsing van 100 m3 of meer (berekend uit lengte x breedte x diepgang exclusief kiel), en u wilt op de binnenwateren varen, dan moet u een speciale expert inhuren die door de overheid is aangewezen om tevens te kunnen keuren voor een zogeheten CBB (Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen) dan wel een CvO (Certificaat van Onderzoek).

Wezenlijke gebreken 

Als de expert, tijdens de keuring "wezenlijke gebreken" ontdekt, zal er teruggegrepen worden naar de afspraken zoals die in het koopcontract zijn opgenomen. Afhankelijk van de daarin benoemde afspraken zal de afhandeling plaatsvinden zoals overeengekomen. Gebreken die al op voorhand bij u bekend waren, komen niet voor verrekening of voor reparatie voor rekening van de verkoper in aanmerking.

Afkeuring 

In het geval uw expert wezenlijke gebreken heeft geconstateerd die niet te repareren zijn, of dat door eerdere niet professioneel uitgevoerde reparaties de oorspronkelijke eigenschappen van het schip zodanig verslechterd zijn dat het schip niet meer aankan dan er redelijkerwijs van verwacht mag worden, dan kan hij het schip onvoorwaardelijk afkeuren. U krijgt in dat geval de aanbetaling terug (let op dat het ook zo in de condities in het koopcontract is omschreven), maar u bent wel de kosten van de expert en de werf verschuldigd.

Keuring achter de rug, overname schip 

Wanneer de keuring achter de rug is en het schip voldoet aan de in het koopcontract afgesproken conditie, dan kunt u het restant van de koopsom betalen, al of niet met verrekening (welke door de verkopende partij of de Makelaar schriftelijk bevestigd moet worden en als aanhangsel aan het koopcontract toegevoegd) en het schip overnemen.

Lopende hypotheek op schip 

Meer en meer zijn schepen teboekgesteld in het B (Binnenvaart) of Z (Zeevaart) Schepenregister van het Kadaster. Allereerst omdat het juridisch eigendom daarmee 100% vaststaat, maar ook omdat veel schepen belast zijn met een hypotheek. Deze hypotheek moet eerst ingelost worden voordat het eigendom van het schip op de naam van de nieuwe eigenaar overgeschreven kan worden.

U, als koper, krijgt dan te maken met het inhuren van een Notaris als het gaat om een Z-geregistreerd schip voor inlossen hypotheek en de overschrijving op naam van de nieuwe eigenaar, of een B-Register jacht- en scheepsmakelaar of een Notaris als het gaat om een B-geregistreerd schip. U moet rekening houden met akte- en registerkosten. De B-Makelaar is over het algemeen goedkoper dan een Notaris. Zowel de B-Makelaar als een Notaris heeft een online verbinding met het Schepenregister en kan direct kijken of een schip teboekgesteld is en of er een hypotheek is beschreven.

Registratie schip 

Als een koper van een niet verplicht Z-geregistreerd schip geen prijs stelt op een Z-inschrijving, kan deze inschrijving eenvoudig doorgehaald worden als er geen hypotheek op staat. Voor een niet verplicht B-geregistreerd schip is het uitschrijven wat bewerkelijker.
Als u een niet-geregistreerd schip koopt en u wilt daar een hypotheek op vestigen, dan moet het schip geregistreerd worden, u krijgt dan ook te maken met kosten voor het aanbrengen van het "brandmerk".

Meer informatie over het registeren van schepen

Verzekering schip 

Vanaf de dag van levering van het schip aan u, moet u het schip onder dekking brengen bij een verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie over het verzekeren van schepen

Wat kan Doeve Makelaars voor u betekenen? 

Doeve Makelaars en Taxateurs kan u begeleiden wanneer u een schip aankoopt in de markt voor wat betreft onderhandelingen, contracten, taxatie (geen expertise), begeleiding benoemen expert, regelen werffaciliteit, onderhandelingen in geval van geconstateerde gebreken, onderzoek Schepenregister, eventueel in-/over-/uitschrijven in het B-Schepenregister, eventueel inlossen hypotheek van de verkoper in combinatie met gebruikmaking van de bankrekening van onze Stichting Beheer Derden Gelden.

Als het schepen betreft die wij zelf in de verkoop hebben, kunt u ervan uitgaan dat deze over het algemeen door onszelf bekeken zijn (tenzij anders vermeld). Wij verstrekken op voorhand duidelijke informatie over deze schepen, de schepen zijn over het algemeen liggende op de ligplaats van de verkoper en deze toont ook het schip aan geïnteresseerden. Ons kantoor regelt de bezichtigingafspraken.

 

Bij Doeve Makelaars en Taxateurs zit u goed, want duidelijkheid staat voorop!

Bent u op zoek naar een schip? Bekijk dan nu ons huidige aanbod van boten die te koop zijn. U vindt bij ons onder meer beroepsschepen, ex-beroepsschepen, motorjachten, motorsailers, varende woonschepen en zeiljachten.