Inleiding

Doeve Makelaars en Taxateurs Jachten en Schepen VOF (hierna te noemen Doeve Makelaars en Taxateurs) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie is Doeve Makelaars en Taxateurs?

Doeve Makelaars en Taxateurs is een Vennootschap onder Firma, kantoorhoudende aan de Westhavenkade 87c, 3133 AV Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24266857 met een aanverwante Stichting Beheer Derdengelden Sander Doeve Makelaardij.

Doeve Makelaars en Taxateurs is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Doeve Makelaars en Taxateurs de verwerkingsverantwoordelijke.

Doeve Makelaars en Taxateurs heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt J.J.B. Doeve bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe gebruikt Doeve Makelaars en Taxateurs uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Doeve Makelaars en Taxateurs persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Doeve Makelaars en Taxateurs voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Doeve Makelaars en Taxateurs worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

 

Financiële administratie

Gegevens:

 

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

 

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Beheer van bestellingen

Gegevens:

 

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

 

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Afhandelen klachten

Gegevens:

 

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

 

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

 

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

 

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Facturatie

Gegevens:

 

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

 

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

CRM

Gegevens:

 

Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Sollicitatie

Gegevens:

 

Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Marketing

Doeleinde:

 

Direct marketing

Gegevens:

 

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Nieuwsbrief

Gegevens:

 

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Retargeting

Gegevens:

 

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Social media marketing

Gegevens:

 

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Behavioural targeting

Gegevens:

 

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Website

Doeleinde:

 

Website analytics

Gegevens:

 

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

A/B testing

Gegevens:

 

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

 

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

 

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

 

Identiteitsverificatie

Gegevens:

 

Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

WWFT

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Doeleinde:

 

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

 

Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

 

Marktonderzoek

Gegevens:

 

Levensstijl, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag

Grondslag:

 

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

 

Commercieel belang

Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Doeve Makelaars en Taxateurs heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan, zijnde:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Doeve Makelaars en Taxateurs over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek dan kunt u verzoeken dat Doeve Makelaars en Taxateurs uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Doeve Makelaars en Taxateurs te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Doeve Makelaars en Taxateurs of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Doeve Makelaars en Taxateurs te verkrijgen. Doeve Makelaars en Taxateurs zal u deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over u genomen wordt, heeft u het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. U mag ons altijd laten weten dat u het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Doeve Makelaars en Taxateurs u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Doeve Makelaars en Taxateurs

Een verzoek kan verstuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Doeve Makelaars en Taxateurs zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in ieder geval niet later dan één (1) maand nadat Doeve Makelaars en Taxateurs een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Doeve Makelaars en Taxateurs uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Doeve Makelaars en Taxateurs

  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Doeve Makelaars en Taxateurs verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Doeve Makelaars en Taxateurs kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens, wanneer u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Op basis van uw profiel is het mogelijk dat we u gericht benaderen met relevante aanbiedingen. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heeft u de rechten zoals opgenomen in de paragraaf "Wat zijn uw rechten?".

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Doeve Makelaars en Taxateurs ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Doeve Makelaars en Taxateurs worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Doeve Makelaars en Taxateurs worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over “cookies” hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement en de wijze waarop Doeve Makelaars en Taxateurs uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u een klacht hebben over de manier waarop Doeve Makelaars en Taxateurs uw gegevens verwerkt, kunt u ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.