Praam

  • open vaartuig met ronde voor- en achtersteven
  • geen dekken
  • geen luiken
  • laadruimte begrensd door voor- en achterschot
  • voorsteven uit twee hoekijzers tegen elkaar
  • achtersteven van plaat
  • plaatroer verstevigd met plat-halfrond
  • ronde kimmen (straal = holte)
  • potdeksel 50 tot 130 mm. breed

Een Praam is een platbodem vaartuig voor de binnenwateren, bestemd voor het vervoer van landbouwproducten, vee e.d.

Pramen zijn vaak lang en smal en hebben weinig zeeg, wat betekent dat ze niet veel diepgang hebben. Ze worden vaak gekenmerkt door een plat of licht gebogen dek, scherpe boegen, rechte stevens en het ontbreken van wegering. Dit geldt echter alleen voor de Overijsselse typen. De Friese en Groningse typen behoren tot de Tjalken, die een andere vorm en bouw hebben. Pramen zijn vaak gebruikt voor het vervoer van goederen over de binnenwateren van Nederland.

De Praam behoort tot een van de oudste scheepstypen die bekend zijn. Ze worden al beschreven in teksten uit de Romeinse tijd, en zijn mogelijk zelfs nog ouder. De Praam is een traditioneel Nederlands vaartuig, dat vooral gebruikt is voor het vervoer van goederen over de binnenwateren van Nederland, zoals turf, hout en graan. 

Bekijk het actuele aanbod ex-beroepsschepen