Botter

Een Botter is een platbodemschip dat gekenmerkt wordt door een rond, breed en hoog oplopend voorschip met een overkapping, en een laag, open achterschip. In vergelijking met de Lemsteraak heeft de botter nog sterker de eigenschap van een zeer groot volume in het voorschip en een gering volume in het achterschip. Een lager achterschip maakt het gemakkelijker om de netten te behandelen, maar dit kan ten koste gaan van de zeewaardigheid, vooral bij achteroplopende zeeën. Daarom besloot botterbouwer Joost Kok op een gegeven moment het achterschip drie duim hoger te bouwen. Bij botters die als jacht zijn gebouwd of omgebouwd, wordt het achterschip meestal ook iets verhoogd. Bijvoorbeeld, bij de 'Houtrib' is het verschil met een gewone visbotter 15 centimeter. Normaal gesproken is de botter op het vlak half zo breed als op het berghout.

Op de plaats waar de bun zich bevindt, ontbreken de huidgangen, leggers en spanten. Vier zware schotten, de deken en een zestal knieën op de deken van de bun zorgen voor de nodige versteviging. Wanneer een botter wordt omgebouwd tot jacht en de bun wordt verwijderd, moet er speciale aandacht worden besteed om ervoor te zorgen dat de constructie niet verzwakt.

De botter gebruikt een gaffeltuig met een fok, kluiver en soms een bezaanzeil, dat indien mogelijk wordt bijgezet. Het bezaanzeil, ook wel bekend als de 'broodwinner', 'bras', 'aap' of 'ransel', wordt gehesen aan de kraanlijn, en de hals en de schoothoek worden bevestigd aan een boom genaamd de bezaanstutter. Deze boom rust in een uitgeholde klamp aan de achterkant van de bun, terwijl het uiteinde, de nok, wordt bediend met de bezaanschoot. In sommige gevallen, wanneer het oude zeil dat als bezaan werd gebruikt niet precies paste, werd de hals niet aan de stuttermast, maar aan het achterdolboord vastgemaakt. De term 'broodwinner' dient eigenlijk alleen gebruikt te worden voor een rechthoekig zeil met een bovenra, vergelijkbaar met hoe het door de kwak werd gevoerd op voor-de-windse rakken, en dat met behulp van de fokkeval werd gehesen.

De zeilconfiguratie op een botter omvat de brede, stevige botterfok, die zich ver achter de mast uitstrekt. Dit traditionele tuig is vele, vele jaren, misschien zelfs eeuwen ouder dan de moderne 'genua'. De botterfok heeft een aanzienlijk splitsend effect. Naast een goed scheepsontwerp en een optimaal zwaard is ook een optimaal werkend zeiloppervlak essentieel om een zwaar schip met een relatief klein zeiloppervlak te laten varen.

De botter bleef als zeilschip evolueren tot aan zijn uitfasering. De Huizer botter kreeg een iets hogere boeg, een iets elegantere lijn en een iets lagere achtersteven. De botters die als jachten werden gebouwd, laten allemaal een compromis zien. Ze zijn over het algemeen kleiner en soms daardoor minder fraai.

DOEVE Makelaars en Taxateurs is de jachtmakelaar voor Botters. Voor nadere informatie over de verkoop van uw Botter of als u een Botter wenst aan te kopen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.