Werkschip / Drijvend Werktuig

Bij een Werkschip gaat het over een schip dat voor de binnenwateren is gecertificeerd. Deze is met eigen voortstuwing uitgerust en wordt gebruikt om werkzaamheden in of langs het water uit te voeren.

Bij een drijvend werktuig gaat het over een drijvende bak voor de binnenwateren gecertificeerd. Er kan dan een baggermolen of kraan op staan of een sleepzuiger. Het is in ieder geval een drijvend bouwsel waarop mechanische werktuigen kunnen staan of zijn geïnstalleerd. Alles is bestemd om op vaarwegen of in de havens te gebruiken. Hierbij kan ook gedacht worden aan elevatoren/liften, kranen en bokken.

DOEVE Makelaars en Taxateurs is de makelaar voor uw Werkschip of Drijvend Werktuig. Voor nadere informatie over de verkoop van uw Werkschip of Drijvend Werktuig of als u een Werkschip of Drijvend Werktuig wenst aan te kopen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Jachten en Schepen in de verkoop, verkocht of uit de verkoop