Motorklipper

Een klipper was een snel zeilschip met een scherpe boeg en één of meerdere masten, die voornamelijk werd gebruikt aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Klippers waren beroemd vanwege hun hoge snelheden, waardoor ze veelvuldig werden ingezet voor de handel in bederfelijke etenswaren en andere goederen. Deze schepen behaalden hun indrukwekkende snelheid door hun slanke en relatief kleine ontwerp, gecombineerd met een zeer groot zeiloppervlak.

De meeste zeegaande klippers werden gebouwd op scheepswerven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast bouwden ook Nederland, Frankrijk en enkele andere landen een aantal klippers die voor de zee waren.

Nederland onderscheidde zich door het bouwen van een groot aantal platbodemschepen voor de binnenvaart tussen 1890 en 1925. Deze schepen werden ook klippers genoemd, hoewel ze alleen qua uiterlijk overeenkwamen met hun zeewaardige voorgangers. Ze werden uitsluitend gebouwd van ijzer en staal, in tegenstelling tot hout. Er waren twee hoofdtypen: de Zeeuwse of Zuid-Hollandse klipper en de Friese klipper. Deze schepen waren zeer geschikt om de toen nog zeer gevaarlijke Zuiderzee, de Waddenzee en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen te bevaren. De klippers die nog steeds actief zijn in de Nederlandse binnen- en kustwateren maken deel uit van de zogenaamde 'bruine vloot'.

Een Motorklipper is een schip waarvan de mast of masten zijn verwijderd, eventueel nog is voorzien van een luikenkap en achterroef of waarvan dit volledig is vervangen voor een opbouw en stuurhut. Deze schepen zijn vaak zeer aangenaam als Varend Woonschip en vaak ook zeer geschikt om langere reizen over de Europese binnenwateren te maken.

DOEVE Makelaars en Taxateurs is de jachtmakelaar en scheepsmakelaar voor uw Motorklipper. Voor nadere informatie over de verkoop van uw Motorklipper of als u een Motorklipper wenst aan te kopen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Jachten en Schepen in de verkoop, verkocht of uit de verkoop